top of page
Search

Solar Pump Showcase | รวมตัวอย่างงานติดตั้งใช้งาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ที่ผลิตจำหน่ายของบริษัทฯ จะมีความแตกต่างไปจากเครื่องสูบน้ำทั่วไปที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯหรือใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ การออกแบบ อุปกรณ์ที่นำมาประกอบใช้งาน จะต้องมีคุณภาพ มีการตอบสนองที่รวดเร็ว และมีการตรวจสอบคุณภาพและการทดสอบวัดผลในเชิงวิศวกรรมฯอย่างครบถ้วน เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น PDCS-SP2400C3650ติดตั้งที่ วังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศลาวSubmersible Solar Pumping Station # 76( ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐)


เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น DCSP-SP900H  สำหรับระบบประปาหมู่บ้านบ้านเขาพระ ตำบลไพรนกยูง อ.หันคา ชัยนาท(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0124-300W-P25 สำหรับระบบน้ำหยดพื้นที่ 6 ไร่ ติดตั้งใช้งานเพื่อสูบน้ำจากบ่อน้ำส่งเข้าระบบน้ำหยดสวนผลไม้และอินทผาลัม บ้านตระกรุดแรด อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ของคุณขจร คุปติปัญญา ชมรายละเอียดการออกแบบระบบท่อและการติดตั้งอย่างละเอียด (ติดตั้งวันที่ 16 สิงหาคม 2559)


ระบบสูบน้ำจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน DCSP0460-1800W-P50บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ( 8 กรกฎาคม 2559 )


ระบบสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น PDCS-SP900H ติดตั้งที่ อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี  (ชุดท้ายไร่)เป็นระบบสูบน้ำบาดาลขนาดกลาง สูบน้ำลึก 30 เมตร ยกขึ้นถังเก็บ 6 เมตรปริมาณการสูบน้ำ 15-20 ลบ.เมตร/วันเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 100% (Pure Direct Current System)มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยการขับเคลื่อนและควบคุมด้วยไฟฟ้ากระแสตรงปั๊มบาดาลแบบ Brush Less DC.Submersible Pump ขนาด 600 วัตต์รายละเอียด Click here ***


ระบบสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น PDCS-SP600H.ติดตั้งที่ อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี (ชุดหน้าไร่)เป็นระบบสูบน้ำบาดาลขนาดเล็ก สูบน้ำลึก 30 เมตร ยกขึ้นถังเก็บ 8 เมตร ปริมาณการสูบน้ำ 15-25 ลบ.เมตร/วันเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 100% (Pure Direct Current System)


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)ติดตั้งที่ วัดห้วยข่า ตำบลห้วยข่า อำเภอ บุญฑริก อุบลราชธานี   เป็นความประทับใจในการร่วมมือของผู้คนจากเมืองหลวง ชาวบ้านห้วยข่า ที่นำเอาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์ วางสูบน้ำขึ้นจากลำห้วยลึก ไต่ขึ้นเนินระดับความชัน 6 เมตร ลากน้ำขึ้นมาหาเครื่องสูบน้ำ ระยะทาง 35 เมตร เพื่อใช้ป้อนเติมโรงกรองน้ำ สำหรับผลิตน้ำดื่มของประชาชนในท้องถิ่นรายละเอียด Click here ***


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 (2014 Series)    ลูกค้ามีบ่อบาดาลชุมชน ขนาดท่อ 3 นิ้ว ที่ใช้กับปั๊มมือโยกแบบชนบท อยู่ในพื้นที่ ที่มีระบบไฟฟ้าพื้นฐานแล้วแต่ลูกค้าต้องการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบต่อตรง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ซึ่งท่านเป็นผู้สูงวัย และชอบปลูกต้นไม้ของเดิมใช้ปั๊มโยกน้ำขึ้นมาใส่ถังพัก แล้วใช้ปั๊มหอยโข่งสูบไปรดต้นไม้ในสวนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)  ใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล ความลึกของระดับน้ำ 6 เมตรอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series)ใช้สูบน้ำจากบ่อบาดาล ความลึกของระดับน้ำ 4 เมตรอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี


เป็นงานที่ผู้เขียนปลื้มใจ ที่ได้มีโอกาสได้พบกับพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระวินัย ถือธุดงค์วัตรหลายรูป ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนถึงที่บริษัทฯ ท่านเป็นพระที่ศึกษาและมีความรอบรู้ในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี เพราะความที่ท่านต้องการที่จะนำเอาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไปสูบน้ำให้กับวัดที่กันดาร และยังมีน้ำเหลือให้ชาวบ้านใกล้วัดได้ใช้ด้วย เป็นกุศล ติดตั้งที่ ที่พักสงฆ์ป่าโคกเพชร ตำบลมะขาม อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์


อีกสองชุดเป็นผลงานการติดตั้งของพระสงฆ์และญาติโยมช่วยกันติดตั้ง และมีท่านครูบาฯ เป็นผู้ให้การแนะนำและท่านก็ได้ส่งข้อมูลอันมีค่ามากกลับมายังบริษัทฯ หน้างานแรกคือสำนักสงฆ์เขาไผ่ สูบจากคลองลึกประมาณ6 เมตรดันขึ้นเนินความลาดชันรวม 6 เมตร ระยะทาง 120 เมตร งานนี้พบความชัดเจนว่า การใช้ท่อสูบและส่งในขนาดที่เหมาะสมระบบจะใช้แรงดัน หรือสูญเสียแรงดันน้อยมาก ทำงานได้ผลดีมาก ลบล้างความเชื่อว่า ท่อขนาดเล็กจะสามารถส่งดันน้ำได้แรงกว่าท่อน้ำขนาดใหญ่


เป็นอีกงานหนึ่งในตำบลเดียวกัน เป็นที่พักสงฆ์เขาไผ่ ตำบลตะปง งานนี้ระยะทาง 80 เมตร แล้วค่อยๆไต่เนินขึ้นไปบนเนินเขาซึ่งมีความลาดชันทั้งหมดรวม 17 เมตร ใช้งานกันเต็มเปี่ยมเกือบ 2 บาร์ แต่สามารถทำงานได้ดีที่แรงดันเพียง 1.6 บาร์เพราะใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม 


เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง รุ่น DCSP0124-300W-P25 Mobile (2015 Series) 

เป็นโครงการที่น่าประทับใจ ในโครงการ สถานีส่งความสุข ของบริษัทบีทีเอสกรุ๊ป ที่นำเอาสิ่งของจำเป็นในการศึกษาของเยาวชนนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร๙ บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น เป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับโรงเรียนอีกชิ้นหนึ่ง ที่ได้จัดส่งไปยังโรงเรียน ตอนนี้ได้ภาพมาเบื้องต้น ยังรอส่วนที่ติดตั้งของคุณครูตำรวจตระเวนชายแดน ที่จะส่งตามมาให้อีก


ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ DCSP0124-300W-P25 ระยะลากน้ำไกลมากกว่า 100 เมตร    เป็นการติดตั้งโดยลากท่อสูบจากบ่อน้ำไกลจากเครื่องสูบมากกว่า 100 เมตร ที่ดอนตูม นครปฐม เพื่อต้องการตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ข้างบ้าน ไม่ต้องกลัวถูกลักขโมยเครื่องครับ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่กรุณาส่งข้อมูลและภาพถ่ายอันทรงคุณค่า ต่อวงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กลับมาให้ครับ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


ติดตั้งใช้งานที่จังหวัดปราจีนบุรี สูบน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำ ตลิ่งสูงประมาณ 6 เมตร ลูกค้าเดินทางมารับเครื่องและ ติดตั้งด้วยตนเอง๙ มกราคม ๒๕๕๙


เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น PDCS-SP600Hติดตั้งใช้งาน อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย( ๕ เมษายน ๒๕๕๙)


Find out more about Solar Pump at www.dencosolar.com

514 views0 comments

Comments


bottom of page