top of page
Search

Solar Pump | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

Updated: Aug 19, 2020

บริษัท เดนโก้ อินดัสทรี จำกัด เป็นโรงงานผู้ค้นคว้า ทดลอง ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง และอุปกรณ์ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานธรรมชาติ เพื่อการลดต้นทุนการผลิต ทางด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม ในฟาร์มขนาดเล็กและใหญ่ โรงแรม รีสอร์ท เพื่อความมั่นคงในด้านพลังงานและความสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยโดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการทำงาน อายุการใช้งานที่ยาวนานหลายปีระบบไฟฟ้าพิเศษ Denco Pure Direct Current System มีความปลอดภัยสูงสุด 100% ในทุกสภาพของการทำงาน ใช้งานง่าย การซ่อมบำรุงน้อยถูกออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อทำการติดตั้งใช้งานได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 

1) เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน (Solar Surface pump) เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวดิน เช่น สระขุด ห้วย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บน้ำหรือบ่อบาดาลตื้น ที่ระดับน้ำลึกไม่เกิน 8 เมตร มีหลายขนาดทั้งรุ่นมาตรฐานและสั่งผลิตพิเศษเฉพาะงาน


DCSP0124-300W-P25 Mobile Type | 60,000 ฿

DCSP0124-300W-P25 Fix Type. | 55,000 ฿

 

2) เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรง ระบบ DENCO Pure Direct Current Submersible Pumpปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าดูดระบบปั๊มบาดาลระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำ 3 Phase Brush Less DC. Submersible pump ควบคุมการทำงานโดย Solar inverter Controller with MPPT.function ช่วยให้ทำงานได้ดีในทุกสภาพแสงแดดมีขนาดตั้งแต่ 500 วัตต์ ไปจนถึง 1800 วัตต์ TDH.4 เมตร ถึง 178 เมตรอัตราการสูบน้ำต่อวัน 2.5 ถึง 36 ลบ.เมตร มีหลายขนาดทั้งรุ่นมาตรฐานและสั่งผลิตพิเศษเฉพาะงานPDCS-SP600-C2225

PDCS-SP900-C2525

 

ตัวอย่างการนำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไปติดตั้งใช้งานในรูปแบบต่างๆการใช้เครื่องDCSP0124-300W-P25 สำหรับระบบน้ำหยด เป็นบทความที่ลูกค้าของผู้เขียน อ่านบทความต่างๆแล้วสามารถทำการออกแบบระบบน้ำหยดสำหรับพื้นที่เพาะปลูก 8 ไร่ ถึง 20 ไร่ โดยใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น DCSP0124-300W-P25เพียงเครื่องเดียว 4 สิงหาคม 2559การสูบน้ำขึ้นจากแม่น้ำปราจีนบุรีตลิ่งมีความสูงประมาณ 6 เมตรใช้เครื่องสูบน้ำแบบตั้งพื้นรุ่น DCSP0124-300W-P25 สูบน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำปราจีนบุรีขึ้นมาบนตลิ่ง ความสูงของตลิ่งประมาณ 6-8 เมตร ติดตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2016ใช้งานมา3ปีแล้ว เข้าไปชมวิธีการติดตั้งและการนำไปใช้งานการใช้เครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 สูบน้ำขึ้นจากลำห้วยระดับ 6 เมตร   เป็นโครงการที่งดงามของการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านห้วยข่า อ.บุญฑริกจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านติดเขตชายแดนติดต่อกับประเทศลาวโดยมีพระสงฆ์เป็นแกรนำในการพัฒนา โครงการนี้เครื่องสูบน้ำเครื่องเล็กๆของเราเป็นพระเอก สูบน้ำขึ้นมาจากลำห้วยระดับความสูงชัน 6 เมตร เพื่อป้อนเข้าสู่โรงกรองน้ำประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นน้ำดื่มสะอาดสำหรับทุกๆคนติดตั้งเดือน พฤษภาคม 2558เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อตรงรุ่น DCSP0272-900W-P50 จำนวน 3 เครื่องสำหรับโครงการประหยัดพลังงานของ การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง


การสูบดันส่งน้ำขึ้นเขาความสูง 17เมตร  การนำเอาเครื่องสูบน้ำรุ่น DCSP0124-300W-P25 (Series 2014)สูบดันส่งน้ำขึ้นภูเขาระดับความสูง17เมตร ที่พักสงฆ์เขาดิน และที่พักสงฆ์เขาไผ่


ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น PDCS-SP900H. (ชุดท้ายไร่) ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งใช้งานที่ อ.พระพุทธบาท สระบุรีมิถุนายน 2558


เครื่องสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น PDCS-SP2400C3650ติดตั้งที่ วังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศลาวSubmersible Solar Pumping Station # 76( ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐)


เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น PDCS-SP900H  สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาพระ ตำบลไพรนกยูง อ.หันคา ชัยนาท( วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)


ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น PDCS-SP600H (ชุดหน้าไร่)จำนวน 2 แผงกำลัง 600 วัตต์ เพื่อขับเคลื่อนปั๊มสูบน้ำบาดาลกระแสตรง BLDC. Submersible pump ขนาด 500 วัตต์ เหมาะกับการทำงานสูบน้ำลึก 30 เมตรและยกขึ้นถัง 10 เมตร


สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ลำดับที่ 67เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น DCSP0460-1800W-P50โครงการปั๊มจ่ายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้านไร่ป้าตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีแผงโซล่าเซลล์ 300วัตต์ จำนวน 6 แผง รวม 1800 วัตต์


การให้คำปรึกษาแนะนำการติดตั้งและการใช้ประโยชน์เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น DCSP0124-300W-P25สำหรับพื้นที่เพาะปลูก 7 ไร่ จังหวัดราชบุรี   เป็นบทความที่ผู้เขียนแนะนำให้อ่านก่อนที่จะทำการเดินระบบท่อน้ำเป็นตัวอย่างกระบวนการที่ผู้เขียนได้รับข้อมูลจากลูกค้า ที่มีตำแหน่งพิกัดของสถานที่ติดตั้งใช้งาน และลูกค้าก็ได้วาดแผนผังเอาไว้แล้ว ทำให้ผู้เขียนสามารถให้คำแนะนำ และเลือกเครื่องสูบน้ำได้อย่างลงตัว*****อ่านรายละเอียด ****


เครื่องสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่น PDCS-SP600Hติดตั้งใช้งาน อ.เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ๕ เมษายน ๒๕๕๙


Find out more about Solar Pump at www.dencosolar.com

523 views0 comments

Comments


bottom of page