top of page

เป็นตู้ขนาดใหญ่จำนวน 7 ชุด ต้องส่งไปที่ญี่ปุ่นให้ทัน หมายกำหนดการ นำไปติดตั้ง Inverter 1000 kw. และ 500 kw. สำหรับเป็นตัวจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ของ Solar Farm ที่ OSAKA , JAPAN

250daihen3.jpg

เมื่อตรวจทานแบบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ก็ดำเนินการสั่งเหล็กให้ถูกต้องทั้งชนิดของเหล็ก ความหนา ซึ่งงานของทางญี่ปุ่นจะมีความหนามากกว่าที่เราใช้กันอยู่ซึ่งก็คือ 2.5 มม. และต้องตรวจแบบด้วยว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพราะทางญี่ปุ่นหน้าเหล็กจะกว้าง และยาวกว่าบ้านเรา พร้อมทั้งความหนาแบบพิเศษที่ไม่ค่อยมีใครเก็บ

ในส่วนของฐานตู้ ซึ่งต้องติดตั้งภายนอกอาคารที่มีทั้งฝนและหิมะตกในฤดูหนาวฐานของตุ้ชุดนี้ จึงต้องทำจากเหล็กรางน้ำเชื่อมเพื่อรับน้ำหนักหม้อแปลงขนาดใหญ่และชุบผิวงานด้วยกระบวนการฮอตดิบ-กัลวาไนซ์ เพื่อความทนทานต่อสภาพการติดตั้งในการประกอบตู้ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเที่ยงตรงของ"แท่นประกอบ " ซึ่งจะต้องมีความเที่ยงตรงในเรื่องของระดับซึ่งต้องใช้กล้องระดับตรวจสอบแท่นที่ประกอบจะต้องมีความแข็งแรง และสามารถปรับระดับได้เมื่อมีความคลาดเคลื่อน และจะต้องตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อให้งานที่ได้ ไม่เบี้ยวหรือเอียงตู้ชุดนี้มีขนาดใหญ่มาก เราจึงเร่งขอความร่วมมือจากผู้รับเหมาก่อสร้างให้วางแผ่นหลังคาคลุมในบริเวณที่ต้องใช้งานก่อน ต้องขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ที่ช่วยทำให้แผนไม่สะดุด

ผู้ปฎิบัติงาน และผู้รับผิดชอบต้องสามารถตรวจสอบระดับต่างๆด้วยตนเองได้ตลอดเวลาในภาพตรวจระดับความสูงของวงกบประตูด้านซ้ายและขวาชิ้นส่วนต่างๆถูกนำมาเชื่อมประกอบเข้ากับโครงสร้างหลัก มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของ ตำแหน่งวางอุปกรณ์ต่างๆลูกค้าเดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้องของตำแหน่งรูเจาะและสลักยึดต่างๆ ความเรียบร้อยของรอยต่อ รอยเชื่อม ก่อนทำการพ่นสีเดนโก้ มีขั้นตอนการล้างชิ้นงานก่อนพ่นสีฝุ่น ด้วยระบบซิงค์ฟอสเฟสขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับดู้ได้ทุกขนาด พร้อมทั้ง ห้องพ่นสีฝุ่นและเตาอบสีขนาดใหญ่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงาน ที่มีขนาดใหญ่พิเศษเมื่อพ่นสีส่วนประกอบต่างๆเรียบร้อยแล้ว ช่างประกอบจะนำชิ้นส่วนต่างๆเข้าประกอบเป็นตู้สำเร็จ และเตรียมเพื่อให้ลุกค้ามาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนการส่งไปต่างประเทศการตรวจสอบอีกครั้งก่อนทำการหีบห่อ และส่งไปญี่ปุ่น การตรวจสอบทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า

denco_products_page8.jpg
denco_to_japan32.jpg
denco_to_japan30.jpg
denco_to_japan2.jpg
denco_to_japan11.jpg
export2.jpg
IMG_7761.jpg

AUTHOR

ประพนธ์​ ประทุมถิ่น

Chief Executive Officer

Prapon@denco.co.th

DENCO CUSTOMMADE.png

ตู้กันฝุ่น กันฝน กันหิมะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

Custom made Out Door Enclosure

For solar Farm Inverter Export to Japan

bottom of page