บริษัทเดนโก้ อินดัสทรี จำกัด
DENCO INDUSTRY CO.,LTD.
Tel:  (66) 02-408-5800 - 8  ( 9 Lines)
(66) 02-408-5800, (66) 02-408-5801, (66) 02-408-5802 
(66) 02-408-5803, (66) 02-408-5804, (66) 02-408-5805
(66) 02-408-5806, (66) 02-408-5807, (66) 02-408-5808
Fax: (66) 02-408-5809
E-mail : marketing@denco.co.th
ISO 9001 : 2008 CERTIFIED
TH 10000325
แคตตาลอค สินค้าของเดนโก้ 2014 pdf.
.Products Catalog 2014 pdf
DENCO Company Profile pdf.

|หน้าแรก  |รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ |ตู้เหล็กกันฝุ่นขนาดมาตรฐานพ่นสีฝุ่น Epoxy | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน |ตู้เฉียงเดสคอนโซล| 

|กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ| ติดต่อเรา | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |กิจกรรม|

|Home |Main Products List | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us | | Contact Us |. |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|


ตู้เดสคอนโซล ขนาดมาตรฐาน รุ่น DC. series IP.45

Standard Compact Desk Enclosure DC.series IP.45
Standard Compact Desk Console enclosure DC. series IP.45
 
ตู้เดสคอนโซล หรือตู้เฉียงขนาดมาตรฐาน ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์
สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้า และระบบไฮครอลิค หรือเป็นตู้สำหรับควบคุมเครื่องจักรในกระบวน
การผลิตต่างๆ ด้วยมาตรฐานดัชนีการป้องกัน IP.45 (Index of Protection IP.45) สามารถติดตั้ง
และใช้งานได้ในบริเวณที่มีฝุ่น หรือความชื้นสูง เช่นโรงถลุงเหล็ก โรงสกัดน้ำมันปาล์ม โรงสีข้าว
โรงงานแป้งมัน โรงงานอาหารสัตว์ ฯลฯ
 Hit Counternew update August 16,2013

 

 

More Products.......More detail   click on products blocksเลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๘ ถนน สมุทรปราการ-สมุทรสาคร(เลียบคลองสรรพสามิตร) ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐

999 Moo 8 Samutprakarn- Samutsakorn Road, T.Narkur Prasamut jeadee Samutprakarn 10290 THAILAND

                 Tel: (66) 02- 408-5800-8 (9 Lines)     Fax:(66) 02- 408-5809 


|หน้าแรก  |สินค้าและผลิตภัณฑ์ | งานสั่งผลิตพิเศษทุกมาตรฐาน | กระบวนการผลิต | รวมผลงานที่ผ่านมา |ข้อมูลของบริษัทฯ| ติดต่อเรา | เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |กิจกรรม |

|Home | Products List | Special Custom made products Visit Factory || Passed Projects|| About Us | | Contact Us |. |DENCO Custom Solar Power |Activity Inside Factory|